Inovacija je vsaka novost, katere koristnost se potrdi na trgu. Lahko je nov ali bistveno izboljšan izdelek, storitev, proces, postopek itd., ki prinaša večjo uporabnost, rešuje nek problem, zadovoljuje določene potrebe, znižuje stroške, itd. V našem podjetju se tako trudimo dati poudarek na kakovosti,inovativnosti ter funkcionalnosti  izdelka. Za uspešnost inovacije morajo biti v podjetju zagotovljeni ustrezna ustvarjalna klima ter finančna, tehnološka in informacijska podpora.